Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY.

Sex-Shop EMANUELA, ul. Za Humnami č. 32, Nitra,  PSČ.: 949 01, IČO:11862661, DIČ: 1029021675
 

  1. Dodacie podmienky:

    Objednaný tovar doručujeme ako dobierku, diskrétne zabalenú v nenápadnom obale prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Dodacia lehota je 2 - 7 dni. Prevažnú väčšinu objednávok doručujeme do 4 dní. Presnú dobu dodania konkrétneho tovaru Vám poskytneme emailom alebo telefonicky.


Pre zachovanie diskrétnosti dobierka nie je označená názvom obchodu, t.j. cudzia osoba nemôže zistiť, že sa jedná o tovar objednaný v internetovom sex shope.Všetky naše zásielky sú zasielané pod hlavičkou odosielateľa fyzickej osoby. Nemusíte mať teda obavu, že bude na balíku uvedený názov internetového obchodu ako tomu býva v iných online erotických obchodoch. Meno osoby od ktorej máte očakávať zásielku Vám bude zaslané na mail v okamihu odoslania balíka na Vašu adresu alebo budete kontaktovaný telefonicky. Vaše súkromie a diskrétnosť sú plne zachované.

Náklady na dodanie tovaru.
K objednávke účtujeme nasledovné poštovné:
Doručenie Slovenskou poštou 3,50,- €
Doručenie kuriérskou spoločnosťou 0,- € .

Pokiaľ Vám objednávka bude musieť byť dodaná vo viacerých balíkoch, poštovné platíte len raz.

Tovar si môžete v prípade záujmu vyzdvihnúť aj osobne v sídle našej firmy v Nitre. V prípade osobného odberu neúčtujeme poštovné.  Osobný odber tovaru je možný v sídle našej firmy na adrese ul. Za Humnami č. 32, Nitra, PSČ: 949 01 (časť Chrenová). V priestoroch našej firmy si môžete vyzdvihnúť tovar absolútne diskrétne, sami, nerušený ostatnými zákazníkmi. Pred osobným odberom tovaru odporúčame konzultovať telefonicky skladovú dostupnosť tovaru .
Diskrétne balenie zásielky.
 

2. Platobné podmienky:

Objednaný tovar zaplatíte pri obdržaní dobierky.

V prípade individuálneho záujmu je možné zaplatiť aj bankovým prevodom na účet 0031285678/0900. Ako variabilný symbol platby použije zákazník číslo jeho uskutočnenej objednávky.
Platbu bankovým prevodom je potrebné dohodnúť vopred.


3. Práva a povinnosti predávajúceho, viazanosť ponukou:

Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a odoslať a dodať objednaný tovar na adresu objednávateľa v termíne uvedenom v dodacích podmienkach. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť v dodacej lehote 2 - 7 dní dni od jej uskutočnenia objednávateľom. Prevažnú väčšinu objednávok doručujeme do 4 dní. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu, resp. telefón a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok ak ho už spotrebiteľ zaplatil a ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.


4. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy:

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Spoločnosť Sex-Shop EMANUELA. predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy na 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tým nie je nijak upierané právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze
d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače
f) lotérie a iné podobné hry

Vo všeobecnosti môžu byť použité erotické pomôcky, alebo erotické pomôcky rozbalené z hygienickej fólie alebo ochranného pôvodného obalu, s ktorými bolo viditeľne manipulované, alebo rozbalené latexové prádlo z hygienickej fólie, s ktorým bolo viditeľne manipulované považované za tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. Vzhľadom k povahe tovaru /hygienické vlastnosti tovaru/ nie je možné ďalej ponúkať takýto tovar zákazníkom. Tým nie je nijak upierané právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy na adrese predávajúceho Sex-Shop EMANUELA, ul. Za Humnami č. 32, Nitra
Pokiaľ kupujúci uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, vráti predávajúcemu tovar, ktorý podľa zmluvy dostal.

Tovar odporúčame vrátiť v takom stave a množstve, v akom ho spotrebiteľ podľa zmluvy dostal. Tovar neodporúčame vrátiť na dobierku. Tovar odporúčame zaslať doporučene, zabalený v takom druhu obalu, v akom Vám bol doručený na adresu Sex-Shop EMANUELA, ul. Za Humnami č. 32, 949 01, Nitra, pričom do balíka odporúčame vložiť podpísaný list oznamujúci Vaše odstúpenie od zmluvy, faktúru a číslo Vášho bankového účtu. Pokiaľ chcete vymeniť tovar za iný tovar, je potrebné uviesť za aký. Pri splnení zákonných náležitostí odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľovi vrátená finančná čiastka za vrátený tovar alebo tovar vymenený, ak spotrebiteľ výmenu tovaru požaduje. Pri nesplnení zákonných náležitostí odstúpenia nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť. Vyššie uvedené informácie v tomto odstavci majú charakter odporúčaní pre spotrebiteľa ako postupovať pri odstúpení od zmluvy a nijak neupierajú jeho právo na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie alebo právo odstúpiť od zmluvy iným zákonným spôsobom ako je uvedený v tomto odporúčaní.

Predávajúci je oprávnený v zmysle Občianskeho zákonníka po spotrebiteľovi požadovať náhradu škody spočívajúcu v prípade vzniknutej zníženej hodnoty vrátenej veci spôsobenej najmä jej poškodením alebo znehodnotením spotrebiteľom. Tým nie je nijak upierané právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie.


 

 

5. Potvrdzovanie objednávok:

V okamihu keď uskutočníte nákup, automaticky od nás obdržíte e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky. V e-maile je uvedený nakúpený tovar spolu s cenou Vášho nákupu.

Objednávky väčšieho rozsahu zvykneme ešte dodatočne overovať e-mailom alebo telefonicky.


 

6. Ďalšie zmluvné podmienky:


Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy znáša aj v tomto prípade predávajúci.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

 

7. Stornovanie objednávok:

Pokial si želáte zmeniť alebo stornovať svoju objednávku oznámte nám to čo najskôr e-mailom na adrese: info@eshopemanuela.sk, telefonicky na čísle 0915158264, 0944/738973 alebo osobne na predajni Sex-Shop EMANUELA, ul. Za Humnamy č. 32, Nitra.


8. Bezdôvodné neprevzatie zásielky:

Za bezdôvodné neprevzatie zásielky je automaticky považovaná taká zásielka, ktorú dopravca alebo Slovenská pošta vráti s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, alebo jej prevzatie bezdôvodne odmietol.


9. Informácie o záruke, záručných podmienkach a o vykonávaní záručných opráv:

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadovú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
Záručné opravy vykonáva Sex- Shop EMANUELA, ul. Za Humami č. 32, Nitra, PSČ.: 949 01


10. Reklamačný poriadok:

upravuje Občiansky zákonník (ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z. 

Adresa pre uplatnenie reklamácie: Sex Shop EMANUELA, ul. Za Humnamy č. 32, Nitra
Ak kupujúci zistí, že tovar má vady, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu predávajúcemu.
Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:
- reklamovaný tovar pokiaľ je to možné v originálnom obale
- kópiu predajného dokladu (faktúry)
- stručný popis závady.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu, na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


11. Ochrana osobných údajov:

upravuje Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje slúžia výhradne len pre potreby vybavenia objednávky. Osobné údaje nezhromažďujeme ani neposkytujeme iným osobám.


12. Podmienky vstupu:

V prípade, že navštevujete, prehliadate, objednávate alebo inak používate internetový obchod spoločnosti Sex-Shop Emanuela rešpektujete podmienky vstupu, ktoré sú popísané nižšie. Na server www.eshopemanuelask môže vstupovať a nakupovať každý, kto si riadne prečítal podmienky vstupu a v deň vstupu, resp. uskutočnenia objednávky dovŕšil vek 18 rokov. Nakupovanie a vstup osôb mladších ako 18 rokov nie je povolené.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 22. apríl 2014

V Nitre 22. Marca 2014

Podmienky vydáva:
Sex-Shop Emanuela 
Za Humnamy č. 32 
949 01 Nitra
IČO:11862661

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com